SLUŽBY

ONE BY ONE COMPANY s.r.o.

FIRMA <-> ZÁKAZNÍCI

Nabízíme dodávky speciálních prací a služeb s orientací na dodávky v objemu nepřekračujícím naše možnosti. 

Kvalitní služby jsou naší prioritou, spokojenost zákazníka naším zájmem.

Zlepšujeme naše služby procesně orientovaným integrovaným systémem jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

ZÁKAZNÍCI

Trvale zvyšujeme profesní úroveň zaměstnanců.

Postupně rozšiřujeme portfolio odborných pracovníků.

Zapojujeme zaměstnance do procesu neustálého zlepšování své činnosti s ohledem na kvalitu poskytovaných prací a služeb, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce.

VZTAH K ŽP

Spolupracujeme s orgány státní správy.

Dodržujeme platná ustanovení všech právních předpisů souvisejících s životním prostředím.

Postupujeme tak, aby aktivity společnosti zatěžovaly co nejméně životní prostředí.

DODAVATELÉ


Chceme spolupracovat s těmi nejlepšími a pracujeme na vzájemném rozvoji vztahů při koordinaci prací.

SPOLUPRACUJEME

IP MEDIA – dodavatel IT techniky
INTERNET HOME (Telefonica O2) - výhradní partner pro realizaci projektů
ELFETEX – dodavatel elektromateriálu
REZEK – dodavatel konstrukcí na míru
V-SYSTEM ELEKTRO – dodavatel prvku pro topné systémy

VZTAH K BOZP

Spolupracujeme s obchodními partnery při uplatňování zásad BOZP.

Dodržujeme platná ustanovení všech právních předpisů souvisejících s BOZP.

Neustále zlepšujeme vybavení pracovníků osobními ochrannými pomůckami.

Postupujeme tak, abychom eliminovali možnost vzniku pracovního úrazu.